Wednesday, November 3, 2010

Fadillah Membaca Al-Qur'an

Rasululloh SAW menerangkan fadilah membaca Al-Qur'an,diantaranya:
1.Membaca Al-Qur'an adalah berdialog dengan Alloh SWT.
2.Mendapatkan kemuliaan disisi Alloh SWT setelah para nabi.
3.Mendapatkan tempat di surga bersama para Rasul.
4.Mendapatkan syafaat Al-Qur'an di hari kiamat.
5.Satu huruf Al-Qur'an mempunyai satu kebaikan yang pahalanya bernilai sepuluh kebaikan.

Rasululloh SAW menganjurkan membaca dan memahami Al-Qur'an.Rasulullah SAW bersabda:
1.''Sebaik-baik orang ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya.''
2.''Tidak boleh iri kecuali kepada orang yang memahami Al-Qur'an serta mengamalkannya siang dan malam.''
3.''Ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al-Qur'an.''
4.''Terangilah rumahmu dengan shalat dan membaca Al-Qur'an
5.''Al-Qur'an adalah hidangan Alloh SWT,janganlah kamu menjauhinya.''

No comments:

Post a Comment

Dilarang mengutip tanpa mencantumkan www.ilmudisaya.blogspot.com sebagai sumber artikel ini.
Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan atau isi dari artikel ini yang tidak berkenan.

Translate this page